1. Odgušenje umivaonika   od 1500,00

2. Odgušenje VC šolje          od 2.000,00

3. Odgušenje slivnika          od 2.000,00

4. Odgušenje sudopere           od 2000,00

5. Čišćenje kamenca na točećim mestima:1.800,00 po točećem mestu

6. Montaža umivaonika:       od 1.200,00

7. Montaža baterije:                 od 1.000,00

8. Montaža bojlera kupatilskog: 2.500,00

9. Montaža kuhinjskog bojlera:2,000,00

10. Zamena neispravnog ventila u stanu: od 1000,00- 5.000,00 u zavisnosti od pristupačnosti i da li se vrši razbijanje zida

11. Zamena automatskih osigurača u stanu: od 1500,00

12. Sanacija i popravke na vodovodu,kanalizaciji i elektroinstalacijama,prema dogovoru,u zavisnosti od obima posla.