Otklanjamo sve vrste kvarova na vodovodnim instalacijama u stambenim , poslovnim objektima i kućama.

Kvarovi na vodovodnim cevima i ostalim uređajima u stanu mogu izazvati neprijatne posledice,posebno ako dugo traju ,a mesto kvara je skriveno,u zidu,podu,plafonu,iza sanitarnih uređaja i drugim mestima koja se ne mogu videti vizuelnim pregledom.

Takvi kvarovi imaju svoje prateće posledice:curenje u stan ispod kod komšija,na plafon ili zid,Curenje na električne instalacije,čime često dolazi do kratkih spojeva,proboja izolacije na kablovima,crkavanje električnih aparata i nadasve može biti opasno po ljudski život i predstavljati opasnost za izazivanje požara u objektu.

Pucanje vodovodnih cevi i ostale opreme može dovesti do vlaženja zidova čime se razvijaju neprijatni mirisi,stvara se „memla“,što predstavlja nezdrav ambijent za boravak u prostoru,a sanacija toga je skup i dug proces.

Blagovremen,odgovoran i stručan pristup na konstataciji kvara i popravci vodovodnih cevi čini da se navedene posledice vodovodnih kvarova svedu na minimum ili izbegnu.

Kanalizaciona instalacija koja je najčešće izdvojena na kuhinjsku,fekalnu i kišnu može izazvati problem usled starosti i dotrajalosti,neredovnog čišćenja i slučajnog zagušenja.

Posledice kvarova na kanalizacionim cevima su često duži procesi koji mogu trajati i više meseci dok se ne uoči problem.

Kvarovi na električnim instalacijama su najčešće trenutni i za korisnika prepoznatljivi,nestanak struje,elektriziranje na metalnim delovima,kvar na električnim uređajima,ali često mogu dovesti do požara i ugroženosti života.

Naše preduzeće je spremno da na sve zahteve ovog tipa,odgovori brzo,kvalitetno i odgovorno.

Pružamo usluge kako na otklanjanju kvarova vodovodnih ,kanalizacionih i električnih instalacija,tako i na ugradnji novih instalacija i uređaja.

Pružamo usluge na sanaciji i rekonstrukciji stare spoljnje i unutrašnje vodovodne,kanalizacione i električne mreže.

Širok je opseg rada u oblasti instalacija koje izvodimo na tržištu.

Mogu se izdvojit samo neke od:

1.Odgušenje i snimanje kanalizacionih instalacija

2.Zamena stare i izrada nove vodovodne ,kanalizacione i električne instalacije

3.Zamena svih vrsta ventila u i izvan objekta

4.Zamena sanitarne i elektroopreme

5.Iskopi i betoniranja kao prateći deo osnovnih radova

6.Čišćenje i uređenje šahtova

7.Crpljenje voda iz šahtova

8.Otklanjanje svih vrsta kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj instalaciji zbog curenja u drugi stan sa plafona ili iz zida

9.Izdavanje stručnog nalaza –Atesta na električne instalacije

10.Sve vrste elektrotehničkog veštačenja.

11.Sve vrste intervencija na vodovodnim,kanalizacionim i elektroinstalacijama

Radove izvodimo po principu Hitnih intervencija svakog dana 24 časa dnevno.

Za sve izvedene radove izdajemo račun i garanciju.