hi

Ventili u stanu se najčešće ugrađuju kao centralni,kojima se zatvara voda u celoj vodovodnoj instalaciji stana ili kao ventili na točećim mestima,kojima se zatvara točeće mesto pojedinačno.

Ukoliko u stanu ne postoji centralni ventil,da biste otklonili bilo koji kvar na vodovodnoj instalaciji ili sanitarnom uređaju neophodnoje zatvoriti vodu na ventilu vertikale,a ako on nije u funkciji voda se zatvara na ventilu pre ili posle vodomera,čime se cela zgrada isključuje sa napajanja vodom.

To je često povezano sa problemom,gde se nalazi vertikala,,gde je vodomer za zgradu,da li je nečija mašina uključena, da li je neko u zgradi na dijalizi,pa isključenje može biti opasno po život pacijenta i dr.

Ukoliko nemate centralni ventil u stanu,Naš savet Vam je da ugradite.Zatrebaće Vam nekada.

Ako postojeći ventil u stanu ne drži,mora se zameniti jer takav nema funkciju za popravku vodovodnih cevi,zamenu sanitarije,slavina za vodu, zamenu bojlera i drugih kvarova.

Ventili za vodu su najčešće u zidu i vremenom procure,tada izazivaju kvašenje zida u stanu ispod,ugrožavaju električne instalacije,voda se razliva u druge prostorije pa se podiže parket,miris memle u stanu i dr.

Potrebno je dobro pregledati mesto kvara.Ako je curenje na telu ili navoju tela ventila,ventil se mora zameniti.

Ako ventil curi na virbli,moguće je često zameniti virblu ventila ili izvršiti njegovo prepakovanje,čime se ne razbija zid i kvar se lakše otklanja.

Ova vrsta kvara se mora izvesti kao Hitna intervencija